top of page
BLENDER 1440x1040 beeld.png

BLENDER

Wat is Blender?

BLENDER is een uniek onderzoeksproces waarin vijf jonge theatermakers in dialoog gaan met elkaar én telkens met 25 jongeren. Vijf theaterwerkplaatsen voor jongeren – LARF! (Gent), KAAIMAN (Turnhout), De Figuranten (Menen), MOB (Antwerpen) en TINT (Brussel) – organiseren en ondersteunen dit proces.

 

In juni 2023 lanceerden we een oproep om samen te werken met vijf jonge theatermakers die in hun artistieke werk in dialoog treden met jongeren. Deze makers zijn: Ferre Vuye, Bas Van Hoeck, Kato Cornil, Arthur Decock en Stefan Gota, elk gekoppeld aan een van de werkplaatsen.

Van 3 tot 6 juli 2024 werken we in GC De Markten in Brussel vier dagen lang toe naar een presentatiemoment (6 juli om 15u), waarbij het artistieke onderzoek van het hele jaar als voedingsbodem dient. De titel kennen we al: De bezette stad. Maar het resultaat is onvoorspelbaar, want iedereen bepaalt mee het organische groeiproces. De makers starten vanuit hun eigen onderzoek en de inspiratie die ze het afgelopen jaar hebben opgedaan. Samen met de jongeren komen ze tot hun eigen voorstelling.

   

Het project biedt een diepgaande ervaring van theater maken, waarbij het proces, onderzoek en kruisbestuiving centraal staan. BLENDER geeft jongeren een stem, bevordert ontmoeting en uitwisseling van methodieken, en biedt tegelijkertijd ontwikkelingsruimte aan de jonge makers. 

Met BLENDER willen we: 

  • jongeren een platform bieden

  • ontmoeting en uitwisseling bevorderen

  • jonge makers ontwikkelingsruimte en zuurstof geven

  • elkaar als theaterwerkplaatsen inspireren

  • jongerentheater in Vlaanderen een breder draagvlak geven

De afgelopen maanden hebben we op elke werkplaats een BLENDER-weekend georganiseerd. Tijdens deze vijf weekends maakten 25 jongeren kennis met het werk van de makers, gingen ze met hen in interactie en inspireerden ze elkaar. Elke theaterwerkplaats bood afwisselend een werk-, eet- en slaapplek voor alle jongeren, makers en begeleiders aan.

Hoe zag zo'n weekend eruit?

Het artistieke proces omvat 4 fases:
 

1. VOEDING

De jonge maker van het huis presenteert een eigen artistiek idee of een stuk uit eigen onderzoek als inspiratie voor de hele groep.
 

2. WERK

De andere vier makers sturen elk een groep jongeren aan om deze inspiratie verder te onderzoeken. Elk weekend halen we de groepen door de blender, zodat je altijd met nieuwe mensen samenwerkt. De maker van het huis komt bij elke groep langs en mengt zich in het proces.
 

3. REFLECTIE

Daarna gaan alle groepen in gesprek met elkaar. We delen het ontwikkelde materiaal en reageren op elkaars werk. De maker van het huis modereert deze uitwisseling.
 

4. PRESENTATIE

Ten slotte presenteren we het artistiek materiaal in een klein toonmoment aan elkaar en andere geïnteresseerden. 

BLENDER op bezoek bij MOB (c) Michiel Devijver.png
bottom of page