top of page

MOB TABOE

MEDIAWIJSHEID VIA THEATER- EN FILMTECHNIEKEN

 

TABOE gaat met behulp van film en theatertechnieken met jongeren op zoek hoe ze zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Wat helpt ons op weg naar actief en creatief mediagebruik? In onze huidige samenleving is het essentieel om bewust en kritisch om te gaan met media.

 

TABOE werkt aan de hand van theater en multimedia. Wat doet media met je identiteit en wat laat media je denken en geloven over de ander? Algo-ritmes zorgen ervoor dat we onze eigen denkbeelden bevestigd zien, maar kloppen deze wel met de realiteit? En wat heeft dat voor gevolgen?

 

Binnen deze workshop wordt actief gewerkt om binnen een veilige omgeving kritisch te kijken naar onze eigen denkbeelden en hoe deze terugkomen binnen de media. Stap voor stap komen we dichter bij onderwerpen waar jongeren een vaak sterke mening over hebben maar tegelijkertijd het moeilijk vinden om genuanceerd en persoonlijk over te spreken.

Kopie van Breed 3 (22).png
1Y6A5478_©LauraDHalleweyn.jpg

Kernwoorden: 

Mediawijsheid, sociaal-relationeel, burgerschap, digitale competenties, lichamelijke en geestelijke gezondheid, filosofie, beschouwen, creëren, reflecteren, presenteren, uitproberen, samenwerken, durf tonen, persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke participatie, artistieke vormen (theater en video art), kunst en cultuur, filosofie, artistieke expressie, kunstbeschouwing.

“Let’s (not) talk about...”

Kopie van Lang 1 (6).png
MOB TABOE in eindtermen en leerdoelen

 

MOB TABOE leert je via de kunsten te beschouwen en te reflecteren op de media in relatie tot taboe onderwerpen. Het project focust in één dag vooral op het reflecteren over mediawijsheid en taboes. Met de camera in de hand zijn ze letterlijk in gesprek met de buitenwereld. Hierdoor verruimen ze zowel hun eigen blik als die van de geïnterviewden en ontwikkelen ze een kritische houding ten opzichte van media.

Prijs:
€ 30,- excl. btw per leerling
Periode:
1 dag
Leeftijd & aantal:
2e en 3e graad van het middelbaar + hoger onderwijs, 24-30 lln
Waar:
1 dag op school of in je organisatie

Volg ons

via @manoverboord_mob

bottom of page