top of page
Man OverBoord

PRIVACYVERKLARING


1. Algemeen

Man OverBoord hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Man OverBoord houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

Als Man OverBoord zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact wenst op te nemen met ons, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Man OverBoord

Droogdokkenweg 4 2030 Antwerpen

info@ManOverBoord.be

 

 

Man OverBoord werkt samen met verschillende organisaties opdat ons publiek evenementen zou kunnen bijwonen. Het gaat hier onder meer om gemachtigde ticketverkopers, webbouwers etc.

Indien je toch nog verdere vragen zou hebben, kan je contact met ons opnemen.

 

 

2. Hoe verzamelt Man OverBoord jouw gegevens?

Je persoonsgegevens kunnen worden verzameld via diverse kanalen. Rechtstreeks via jezelf of oa:

 

wanneer je een account aanmaakt

wanneer jij je inschrijft voor een (of meerdere) nieuwsbrieven

wanneer je tickets aankoopt of reserveert voor andere activiteiten

 

3. Welke informatie verzamelt Man OverBoord?

Man OverBoord verzamelt onder meer volgende gegevens:

 

Persoonsgegevens

De door jou uitdrukkelijk opgegeven gegevens zoals onder andere voornaam, naam, e-mail, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, rijksregisternummer 

 

Technische en anonieme gegevens

Door een bezoek aan onze site geef je technische en anonieme gegevens vrij zoals je IP adres, browsertype en besturingssysteem van je computer en andere automatisch gegenereerde informatie van je websitebezoek. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren.

Cookies

Het gebruik van cookies is nodig om gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. Tijdens je bezoek aan onze site kunnen deze cookies op je computer geplaatst worden om de website beter af te stemmen op jouw wensen en voorkeuren. Het aanvaarden van deze cookies is niet verplicht. Je kan ten allen tijde via de instellingen van je browser weigeren dat cookies op je computer geplaatst worden, waarschuwingen ontvangen voordat cookies geïnstalleerd worden of geïnstalleerde cookies aan het einde van je browsersessie van je computer te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instructies van je internetbrowser.

Man OverBoord gebruikt de verzamelde gegevens alleen maar voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.

 

 

4. Waarvoor en hoe gebruikt Man OverBoord de verzamelde informatie?

Man OverBoord verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens met het oog op:

 

het kunnen deelnemen aan de evenementen, workshops en activiteiten van en in Man OverBoord

het functioneren en verbeteren van de website

het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

publiciteit beter af kunnen te stemmen op jouw mogelijke interesses en behoeftes

het bekomen van subsidiëring door de overheid

....

Eveneens kunnen anonieme gegevens gebruikt worden voor publieksonderzoeken.

 

 

5. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Man OverBoord neemt alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang …

 

 

6. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Man OverBoord bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Als je gedurende vijf jaar geen ticket bij ons hebt gekocht of een ander product of dienst van ons hebt afgenomen of onze website hebt bezocht. Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij je gegevens tot het moment jij je weer afmeldt.

 

 

7. Onze policy voor minderjarigen

Man OverBoord bereikt ook, en voornamelijk, een jong publiek. Man OverBoord verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegevens door de ouder over wettelijk vertegenwoordiger.

 

 

8. Met wie kan Man OverBoord jouw gegevens delen?

Man OverBoord stelt jouw gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden, behalve:

 

indien de wettelijke of gerechtelijke instanties hierom verzoeken.

indien die derden door Man OverBoord worden ingeschakeld om de vooraf beschreven doeleinden te realiseren. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)

het verzorgen van IT-infrastructuur

het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Man OverBoord geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen maakt Man OverBoord de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Man OverBoord zal de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

In het uitzonderlijke geval waarin Man OverBoord van plan zou zijn om je persoonsgegevens door te geven aan organisaties waar Man OverBoord mee samenwerkt, zal steeds je toestemming worden gevraagd.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

9. Contact tracing i.h.k.v. COVID-19

 

In functie van de contact tracing i.h.k.v. COVID-19 houden we van iedereen wie tickets bestelde, het telefoonnummer beschikbaar voor de overheidsinstanties bevoegd voor contact tracing. Dit tot 30 dagen na de voorstelling of evenement. Deze informatie zal alleen geraadpleegd worden in functie van contact tracing en dit enkel indien dit gevraagd wordt door de bevoegde overheidsinstanties. Deze gegevens worden 30 dagen na de voorstelling verwijderd en zullen niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

 

10. Hoe kan jij je gegevens wijzigen?

Je hebt ten allen tijde recht op inzage en correctie van jouw eigen persoonsgegevens. Bovendien kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door één van onze verwerkers.

 

Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of te laten verwijderen?

Neem dan contact op met:

Man OverBoord

Droogdokkenweg 4 2030 Antwerpen

info@ManOverBoord.be

 

 

11. Kan dit privacybeleid bijgewerkt worden?

Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen via de website van Man OverBoord bekend gemaakt worden. Je verbindt je ertoe deze pagina regelmatig na te kijken.

bottom of page