top of page
Man OverBoord

INTEGRITEITSBELEID

Aanspreekpunt integriteit (API) 

Soraya Rademaker 
soraya@manoverboord.be

VISIE
 

Integriteit heeft te maken met grenzen. Elke mens kan en mag zelf bepalen wat hij 'verdraagt' op lichamelijk, mentaal, moreel en seksueel vlak, zonder dwang van buitenaf. Integriteit gaat om het leren stellen van eigen grenzen én om het leren omgaan met de grenzen van anderen. Die grenzen worden beïnvloed door de context, tijdsgeest, opvoeding, maatschappelijke waarden en normen.

 

Onze organisatie opereert vanuit het concept van een 'niet-vrijblijvende vrijhaven'. Zowel op onze thuisbasis als in onze ateliers op verplaatsing creëren we een (tijdelijke) vrijhaven. Een plek waar kinderen en jongeren vrij zijn om te spelen, creëren, handelen en experimenteren. Een plek die niet gedomineerd wordt door formele reglementen en preventieve beperkingen Waar het mag stormen, knetteren en mislukken. Waar dromen, ambities, plannen en acties schijnbaar grenzeloos zijn, maar nooit vrijblijvend.


Er zijn drie basisvoorwaarden om tot een niet-vrijblijvende vrijhaven te komen: vertrouwen, engagement en risico. We creëren vanuit een open, uitnodigende basissfeer een veilig kader. Kinderen, jongeren, begeleiders en medewerkers moeten zich op hun gemak en welkom voelen. We beseffen dat 'een gevoel van veiligheid' door iedereen anders ingevuld wordt, en dat afhankelijk van de soort activiteit en de vertrouwdheid met de doelgroep, het startpunt anders gedefinieerd wordt. Als het vertrouwen groot genoeg is, kunnen we elkaar echt gaan ontmoeten. Dat doen we vanuit nieuwsgierigheid en met het grootste respect voor de verscheidenheid die iedereen meedraagt (aan talenten, vaardigheden, roots, leeftijd, dromen, humeur, geaardheid, beperkingen). Pluraliteit zien we als een aanzet tot gesprek en uitwisseling Er ontstaat verbinding tussen de deelnemers dankzij een gemeenschappelijk doel (of dat nu een zoektocht is naar de eenzaamste walvis, of het kweken van kerstomaten). Een noodzaak om samen iets te verwezenlijken. De deelnemers engageren zich niet enkel voor het project, maar ook voor elkaar én voor zichzelf. Dat betekent: hun eigen en elkaars grenzen kenbaar maken en respecteren. Binnen dat kader is er plaats voor risico en experiment, plezier en verwondering, humor en avontuur.

bottom of page